Telefon: 0312 424 2200 Dahili:1150-1151-1152-1153 | E-Posta: bede@bede.org.tr

30 yıldan fazla sürelere dilekçe örneği

T.C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINA (Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü) ANKARA

Emekli Sandığı ile ilgili kurumlarda ……. .yıl hizmet verdim. Emekli ikramiyem 30 yıl üzerinden değerlendirildi. Ödenmeyen emekli ikramiyemin, 08/06/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa eklenen GEÇİCİ MADDE 226 doğrultusunda …….. yıl üzerinden değerlendirilerek …….. yıl ikramiye farkımın tarafıma verilmesini arz ederim.

Emekli Sandığı No:

Adı Soyadı: ……………………….. ……………………

T.C.Kimlik No: ……………………..

Ev Adresi: ……………………………….. ………………………………... ………………………………... …………………………………