Telefon: 0312 424 2200 Dahili:1150-1151-1152-1153 | E-Posta: bede@bede.org.tr

TODAİE, Kamu Çalışanlarına Eğitim İmkanı Sunuyor

Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü elli yılı aşkın bilgi ve deneyimi ile kamu yönetiminin geliştirilmesine eğitim, araştırma ve yayın etkinlikleriyle katkıda bulunmaya hazırlanıyor. 

Kamu Personeli için "eDevlet ve Kamuda Bilişim" konularında kısa süreli eğitim programlarını yürütmekle görevli eDevlet merkezi mayıs ayında aşağıdaki eğitim programlarını uygulayacaktır. 

- eİmza Semineri (3-4 Mayıs 2011
- Bilgi Yönetimi Semineri (25-27 Mayıs 2011)

Seminer programların ayrıntılarını içeren eğitim duyuruları, eDevlet merkezinin web(www.edevletmerkezi.org) ve Enstitünün web(www.todaie.gov.tr) adresinde mevcuttur. 

Değerli kamu çalışanlarının bu eğitim seminerlerine katkı sağlamaya davet ederiz. 

BİLGİ İÇİN:

Serkan ŞAHİN 
Tel: 03122317360  dahili 1262 
e-posta: ssahin@todaie.gov.tr